http://dsfr.ir/76vzww

برچسب : مواد غذایی

تامین مواد غذایی غنی و دوستدار محیط زیست

تامین مواد غذایی غنی و دوستدار محیط زیست

حفظ منابع آب و خاک در دنیا اهمیت زیادی دارد و بر این اساس، کشاورزی پیشرفته و صیانتی می تواند در تامین مواد...
آمار فائو از هدرروی سالانه 35 میلیون تن غذا در ایران

آمار فائو از هدرروی سالانه 35 میلیون تن غذا در ایران

برآوردهای فائو نشان می دهد هر سال 1.3 میلیارد تن غذا در جهان هدر می رود که 35 میلیون تن از این رقم معادل 2.7...