7 اکتبر 2021 - 00:35
http://dsfr.ir/cfxbra

برچسب : مهدی مشهدی

یخچال تاریخی مهاباد در شهرستان اردستان مرمت می شود

یخچال تاریخی مهاباد در شهرستان اردستان مرمت می شود

بر اساس آخرین خبرهای منتشر شده، یخچال تاریخی #مهاباد در شهرستان #اردستان مرمت می شود.