http://dsfr.ir/piaji6

برچسب : مهدی زارع

پاسخ علمی به شایعه «فعال شدن آتشفشان دماوند»

پاسخ علمی به شایعه «فعال شدن آتشفشان دماوند»

پس از انتشار ویدئویی با مضمون قرار گرفتن آتشفشان #دماوند در آستانه فوران، زمین شناسان و زلزله شناسان پایتخت...
سیل، طوفان و زلزله در ایران زیادتر می شوند؟ چگونه از این بلایا زنده بیرون بیاییم؟

سیل، طوفان و زلزله در ایران زیادتر می شوند؟ چگونه از این بلایا زنده بیرون بیاییم؟

در دو سه سال گذشته ایرانی ها فقط نگرانی از زلزله ندارند، سیل و طوفان گرد و خاک هم اضافه شده است. آیا این...