19 سپتامبر 2019 - 12:52
http://dsfr.ir/wrvun3

برچسب : مهدی حیدری

نرخ عوارضی آزادراه ها گران شد

نرخ عوارضی آزادراه ها گران شد

مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایه گذاری وزارت راه و شهرسازی از افزایش متوسط 14 درصدی نرخ عوارضی آزادراه ها خبر...