20 سپتامبر 2019 - 07:37
http://dsfr.ir/qvpk5o

برچسب : مهاباد

کارگاه سفالگری در اداره میراث فرهنگی مهاباد افتتاح شد

کارگاه سفالگری در اداره میراث فرهنگی مهاباد افتتاح شد

هم زمان با بزرگداشت هفته میراث فرهنگی، یک واحد کارگاه سفالگری در اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری...
ثبت غار سهولان مهاباد در فهرست آثار ملی

ثبت غار سهولان مهاباد در فهرست آثار ملی

مسوول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مهاباد گفت: محوطه تاریخی-طبیعی غار سهولان پس از طی تشریفات قانونی به...