http://dsfr.ir/o4c1qq

برچسب : منطقه 22 تهران

قطع 1700 اصله درخت در پارک جنگلی چیتگر توسط شهرداری

قطع 1700 اصله درخت در پارک جنگلی چیتگر توسط شهرداری

حواشی جنجالی قطع هزار و 700 اصله درخت در پارک جنگلی چیتگر، سرانجام پس از کش و قوس های فراوان میان «شهرداری...
15 سال فرصت سوزی در قطب گردشگری پایتخت

15 سال فرصت سوزی در قطب گردشگری پایتخت

در پانزده سال گذشته، منطقه 22 تهران، به جای آن که قطب گردشگری پایتخت شود به منطقه ای برای ساخت برج و مجتمع...