20 سپتامبر 2019 - 07:36
http://dsfr.ir/d5lxg1

برچسب : منطقه حفاظت شده

خسارت 940 میلیارد ریالی خشكسالی به مناطق حفاظت شده یزد

خسارت 940 میلیارد ریالی خشكسالی به مناطق حفاظت شده یزد

معاون فنی اداره كل حفاظت محیط زیست یزد گفت: خشكسالی در سال آبی جاری (مهر ماه تاكنون) افزون بر 940 میلیارد...