18 سپتامبر 2019 - 03:29
http://dsfr.ir/ahtjdt

برچسب : منطقه آزاد اینچه برون

ایجاد منطقه آزاد اینچه برون تصویب شد

ایجاد منطقه آزاد اینچه برون تصویب شد

استاندار گلستان: ایجاد منطقه آزاد اینچه برون بر اساس اسناد بالادستی تصویب شد.