20 سپتامبر 2019 - 16:06
http://dsfr.ir/frbwhy

برچسب : منشور حقوق مسافر

منشور حقوق گردشگر، اجرایی شد

منشور حقوق گردشگر، اجرایی شد

تمامی دفاتر و شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری مکلف به نصب و نمایش منشور حقوق مسافر در محل کار خود شده اند.
منشور حقوق مسافر تدوین شد

منشور حقوق مسافر تدوین شد

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی گفت: خوشبختانه منشور حقوق مسافر در سازمان میراث فرهنگی تدوین شده است و به...