24 آوریل 2024 - 10:28
http://dsfr.ir/p1muoz

برچسب : مصطفی وزیری

کشف مقبره ۲۰ مومیایی در مصر

کشف مقبره ۲۰ مومیایی در مصر

باستان شناسان در #مصر موفق شدند یک مقبره بزرگ یونانی - رومی را کشف کنند.