http://dsfr.ir/f4g3fg

برچسب : مرمت بافت تاریخی

«حمایت از بافت های تاریخی» به اصل 85 نپیوست

«حمایت از بافت های تاریخی» به اصل 85 نپیوست

نمایندگان مجلس در جلسه روز گذشته خود با بررسی تقاضای رسیدگی به طرح حمایت از احیا و مرمت بافت های فرهنگی و...
مرمت بافت تاریخی «عقدا» متوقف شد

مرمت بافت تاریخی «عقدا» متوقف شد

مرمت بافت تاریخی شهر عقدا به دلیل مرمت نادرست این بافت توسط شهرداری متوقف شد و مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد...