20 سپتامبر 2019 - 16:10
http://dsfr.ir/54xi9h

برچسب : مدیریت گردشگری مذهبی

بررسی راهکارهای بهبود مدیریت گردشگری مشهد

بررسی راهکارهای بهبود مدیریت گردشگری مشهد

تعداد افرادی که سالانه به سفرهای زیارتی می روند در حدود 300 میلیون نفر تخمین زده می شود که اکثر آن ها را...