http://dsfr.ir/kulyhh

برچسب : مدیریت بحران

آغاز آموزش «مدیریت بحران در موزه ها»

آغاز آموزش «مدیریت بحران در موزه ها»

کارگاه آموزشی «مدیریت بحران در موزه ها» با حضور نماینده ایکوم جهانی در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به مدت...
مدیریت بحران در هتل ها در عصر رسانه ها

مدیریت بحران در هتل ها در عصر رسانه ها

صنعت #هتلداری با دارا بودن ویژگی هایی که آن را از دیگر صنایع جدا می کند همواره در معرض تهدید بحران های مختلف...
مدیریت بحران در دو رویداد مشابه؛ این کجا و آن کجا!

مدیریت بحران در دو رویداد مشابه؛ این کجا و آن کجا!

حمل و نقل از زیرساخت های اساسی توسعه صنعت گردشگری است و بدون حمل و نقل گردشگری ممکن نیست.