20 سپتامبر 2019 - 16:07
http://dsfr.ir/sii5yo

برچسب : مدرن سازی

تکرار تجربه مکه و مدینه در مشهد اشتباه است

تکرار تجربه مکه و مدینه در مشهد اشتباه است

مدرن سازی در کشورهای پیشرفته، پشتِ بافت های تاریخی صورت می گیرد، در حالی که در ایران بافت تاریخی را تخریب می...
آسیب مدرن سازی در روستای اروست

آسیب مدرن سازی در روستای اروست

امروزه در حالی در اجرای طرح های گردشگری طبیعت، آماده سازی اقامتگاه های بومی و استفاده از منازل روستاییان به...