20 سپتامبر 2019 - 12:04
http://dsfr.ir/nxju6v

برچسب : مدرسه محیط زیست

مدارس طبیعت، معجزه ای برای نسل آینده

مدارس طبیعت، معجزه ای برای نسل آینده

افتتاح مدارس #طبیعت اتفاق بسیار مبارکی است، چراکه نسلی که در مدرسه ی طبیعت رشد کند مخرب محیط زیست نخواهد بود.
آیا مدارس طبیعت حال محیط زیست ما را خوب می کند؟

آیا مدارس طبیعت حال محیط زیست ما را خوب می کند؟

سیستم آموزشی ما ناکارآمد است و توانایی تربیت کودکان را ندارد. فرآیند انتخاب شغل در مملکت ما بر اساس علاقه...