28 فوریه 2024 - 20:43
http://dsfr.ir/4er5rb

برچسب : محیط زیست

کنسرسیوم اصفهان الگویی برای گسترش اندیشه های محیط زیستی

کنسرسیوم اصفهان الگویی برای گسترش اندیشه های محیط زیستی

معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه کنسرسیوم #اصفهان الگویی برای گسترش...
بریتانیا ورود مسافران از دانمارک را ممنوع کرد

بریتانیا ورود مسافران از دانمارک را ممنوع کرد

در پی نگرانی ها از کشف یک نوع جهش یافته ویروس کرونا که از مینک (نوعی راسو) به انسان منتقل می شود، دولت...