15 سپتامبر 2019 - 22:40
http://dsfr.ir/krsyw5

برچسب : محوطه پارینه سنگی میرک

محوطه تاریخی میرک 63 هزار ساله شد

محوطه تاریخی میرک 63 هزار ساله شد

ادامه کاوش های باستان شناسی و نتایج آزمایش های گاهنگاری محوطه پارینه سنگی میرک سمنان حاکی از 63 هزار ساله...
نتایج گاهنگاری میرک به زودی اعلام می شود

نتایج گاهنگاری میرک به زودی اعلام می شود

سرپرست هیأت کاوش در محوطه پارینه سنگی میرک واقع در جنوب سمنان گفت: به زودی نتایج قطعی گاهنگاری منطقه میرک...
کشف شواهد زندگی انسان نئاندرتال در میرک سمنان

کشف شواهد زندگی انسان نئاندرتال در میرک سمنان

نخستین فصل از کاوش در محوطه پارینه سنگی میرک در جنوب سمنان نشان دهنده ویژگی های سنت های رایج تراشه برداری در...