20 سپتامبر 2019 - 12:17
http://dsfr.ir/duq9zf

برچسب : محوطه ملاوسو

کشف بقایای معماری دوره ساسانی در جنوب استان آذربایجان غربی

کشف بقایای معماری دوره ساسانی در جنوب استان آذربایجان غربی

بقایایی از ساختارهای معماری دوره ساسانی در چندین فاز بصورت پی هایی با استفاده از سنگ های درشت در محوطه ملاوسو...