http://dsfr.ir/y25dhc

برچسب : محوطه سرچم

شناسایی یک محوطه تاریخی مربوط به دوره آهن و تاریخی در کردستان

شناسایی یک محوطه تاریخی مربوط به دوره آهن و تاریخی در کردستان

آثار معماری شناسایی شده در کاوش محوطه سرچم روستای روآر شهرستان سروآباد نشان از یک محوطه با قدمت بیش از چند...