14 اکتبر 2019 - 01:43
http://dsfr.ir/ic1sd7

برچسب : محوطه بردمار

کشف معماری سنگ چین در کردستان

کشف معماری سنگ چین در کردستان

کاوش های باستان شناسی در محوطه بردمار روستای اسپه ریز کردستان به کشف معماری سنگ چین رایج و شناسایی ابزارهای...