19 سپتامبر 2019 - 19:08
http://dsfr.ir/rqfrlr

برچسب : محمود شیخ زین الدین

ارایه تسهیلات به سازندگان زیردریایی گردشگری

ارایه تسهیلات به سازندگان زیردریایی گردشگری

معاون نوآوری، شکوفایی و تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: به سرمایه گذاران بخش خصوصی برای...