19 سپتامبر 2019 - 19:03
http://dsfr.ir/irwixw

برچسب : محمود رسولی نژاد

دود اختلاف ایرلاین ها و شرکت پخش در چشم مردم

دود اختلاف ایرلاین ها و شرکت پخش در چشم مردم

در پی اختلاف ایرلاین ها و شرکت پخش به دلیل بدهی شرکت ها در ازای سوخت هواپیما از ساعت 9 صبح دوشنبه سوخت به...