http://dsfr.ir/t3v7h9

برچسب : محمد مهدی گلمکانی

نخستین خانه محیط  زیست شهر تهران افتتاح شد

نخستین خانه محیط زیست شهر تهران افتتاح شد

نخستین خانه محیط زیست شهر تهران با حضور رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران و شهردار منطقه 20 در جنوبی ترین...
وظایف سازمان های ذیصلاح در حوزه محیط زیست شفاف شود

وظایف سازمان های ذیصلاح در حوزه محیط زیست شفاف شود

مشخص شدن وظایف هر یک از ارگان ها و سازمان های ذیصلاح می تواند نقش موثری در حرکت به سوی بهبود کیفیت محیط زیست...