20 سپتامبر 2019 - 09:43
http://dsfr.ir/q4d84j

برچسب : محمد محمدی راد

تبادل فرهنگی و اقتصادی و توسعه توریسم بین ایران و اسپانیا

تبادل فرهنگی و اقتصادی و توسعه توریسم بین ایران و اسپانیا

برای معرفی بهتر جاذبه های #گردشگری #ایران به گردشگران اسپانیایی، «شب ایرانی» در نمایشگاه مشهور #فیتور #مادرید...
رایزنی برای برقراری پرواز مستقیم میان ایران و اسپانیا

رایزنی برای برقراری پرواز مستقیم میان ایران و اسپانیا

نماینده اطلاع رسانی گردشگری ایران در اسپانیا گفت: «برای برقراری پرواز مستقیم تهران - مادرید و تهران - بارسلون...