20 سپتامبر 2019 - 17:09
http://dsfr.ir/khbo2b

برچسب : محمد فقیه خراسانی

تدوین برنامه گردشگری 5 ساله برای شهرستان های یزد

تدوین برنامه گردشگری 5 ساله برای شهرستان های یزد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد از تدوین برنامه ای پنج ساله برای هر شهرستان جهت استفاده...