19 سپتامبر 2019 - 13:13
http://dsfr.ir/lq85iy

برچسب : محمد عبدالکریمی

از استاد محمد عبدالکریمی تجلیل شد

از استاد محمد عبدالکریمی تجلیل شد

در مراسم اختتامیه دومین سالانه عکس کرمان از سه تن از پیشکسوتان عکاسی کرمان محمد عبدالکریمی ،سیدعباس نوابزاده...