http://dsfr.ir/3dbf2g

برچسب : محمد رستگاری

کیفیت هوای تهران سالم شد

کیفیت هوای تهران سالم شد

کیفیت هوای شهر تهران پس از شش روز شرایط ناسالم، امروز با شاخص 71 (62 عدد کاهش نسبت به روز گذشته) سالم شد.
ثبت چهارمین روز «ناسالم» پاییزی در پایتخت

ثبت چهارمین روز «ناسالم» پاییزی در پایتخت

مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران شاخص آلودگی هوای پایتخت را 116 و در شرایط «ناسالم برای گروه های...