19 سپتامبر 2019 - 12:46
http://dsfr.ir/qir1xd

برچسب : محمدعلی رجایی نیا

شهر زیرزمینی «درفک» سبزوار؛ میراث فاخر فراموش شده

شهر زیرزمینی «درفک» سبزوار؛ میراث فاخر فراموش شده

یک فعال میراث فرهنگی گفت: شهر زیرزمینی درفک واقع در 30 کیلومتری شمال شهرستان سبزوار، میراثی ناشناخته است که...