26 سپتامبر 2023 - 16:05
http://dsfr.ir/uss1zk

برچسب : محمدرضا کارگر

موزه ها فعلا تعطیل هستند

موزه ها فعلا تعطیل هستند

مدیر اداره کل موزه ها می گوید: به ما بخشنامه جدیدی برای ادامه تعطیلی یا آغاز فعالیت مجدد موزه‌ها اعلام نشده،...