24 آوریل 2024 - 09:13
http://dsfr.ir/mse9xa

برچسب : محمدحسین صوفی

نمایشگاه «فیتور» اسپانیا مقدمه احیای صنعت گردشگری جهان است

نمایشگاه «فیتور» اسپانیا مقدمه احیای صنعت گردشگری جهان است

مدیرعامل کانون #جهانگردی و اتومبیلرانی گفت: نمایشگاه فیتور ٢٠٢٢ اسپانیا مقدمه احیا و فعال شدن #گردشگری در...
حضور ۱۴ شرکت گردشگری ایرانی در نمایشگاه فیتور

حضور ۱۴ شرکت گردشگری ایرانی در نمایشگاه فیتور

مدیرعامل کانون #جهانگردی و اتومبیلرانی گفت: ۱۴ شرکت بخش خصوصی #گردشگری ایران در نمایشگاه فیتور (FITUR#) حضور...