19 سپتامبر 2019 - 19:53
http://dsfr.ir/7a8pxo

برچسب : محسن ذاکری نیا

ثبت خانه عبدالرزاق در فهرست آثار ملی

ثبت خانه عبدالرزاق در فهرست آثار ملی

خانه مهدوی فیروزآبادی معروف به عبدالرزاق واقع در یزد، خیابان عاصی زاده، در بهمن ماه سال 94 به شماره 31420 در...
ثبت مدرسه قاجاری ادب شاهپوری در فهرست آثار ملی

ثبت مدرسه قاجاری ادب شاهپوری در فهرست آثار ملی

مدرسه ادب شاهپوری واقع در شهر زارچ، در بهمن ماه سال 94 به شماره 31422 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.
ثبت مسجد جامع بیداخوید در فهرست آثار ملی کشور

ثبت مسجد جامع بیداخوید در فهرست آثار ملی کشور

مسجد جامع بیداخوید واقع در شهرستان تفت، دهستان بنادکوک، روستای بیداخوید در بهمن ماه سال 94 به شماره 31391 در...

ثبت چنار روستای باجگان در فهرست آثار طبیعی ملی کشور

ثبت چنار روستای باجگان در فهرست آثار طبیعی ملی کشور چنار روستای باجگان واقع در شهرستان شهرستان بافق، دهستان سبزدشت، روستای باجگان به عنوان یکی دیگر از جاذبه های طبیعی و شاخص استان یزد با شماره 268 در فهرست آثار طبیعی ملی کشور به ثبت رسید..به گزارش روابط عمومی، امور فرهنگی و اجتماعی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد؛ محسن ذاکری نیا در... 15 می 2016 - 13:30

یزد پیشتاز در حوزه میراث فرهنگی کشور

یزد پیشتاز در حوزه میراث فرهنگی کشور طبق کارنامه ارسالی از سوی معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور این استان در حوزه ثبت آثار و تعیین حریم های حفاظتی در سال 94 رتبه نخست کشوری را کسب کرد..به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد، محسن ذاکری نیا اظهار کرد: با توجه به اینکه ثبت آثار و تعیین... 17 آوریل 2016 - 12:00

خانه-باغ علایی یزدی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد

خانه-باغ علایی یزدی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد خانه - باغ علایی یزدی واقع در شهرستان تفت، روستای طزرجان در بهمن ماه سال 94 به شماره 31419 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید..به گزارش روابط عمومی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد؛ سرپرست معاونت میراث فرهنگی این اداره کل در خصوص این خانه - باغ تاریخی گفت: همان گونه که از خصوصیات... 13 آوریل 2016 - 16:00

ثبت آبشار سفیده ندوشن در فهرست آثار طبیعی ملی کشور

ثبت آبشار سفیده ندوشن در فهرست آثار طبیعی ملی کشور آبشار سفیده ندوشن واقع در شهرستان میبد، نزدیکی شهر ندوشن به عنوان یکی دیگر از جاذبه های طبیعی و شاخص استان یزد با شماره 267 در فهرست آثار طبیعی ملی کشور به ثبت رسید..به گزارش روابط عمومی، امور فرهنگی و اجتماعی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد؛ محسن ذاکری نیا در خصوص این اثر طبیعی... 11 آوریل 2016 - 16:40

درخت کهنسال بنه کمکوئیه، در فهرست میراث طبیعی ثبت شد

درخت کهنسال بنه کمکوئیه، در فهرست میراث طبیعی ثبت شد درخت کهنسال بنه کمکوئیه، واقع در یزد، شهرستان بهاباد، دهستان آسفیج، روستای کمکوئیه با شماره 272 در آبان ماه سالجاری در فهرست آثار ملی طبیعی کشور به ثبت رسید..به گزارش روابط عمومی، امورفرهنگی و اجتماعی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد؛ محسن ذاکری نیا در این خصوص گفت: درختان کهنسال هر... 6 مارس 2016 - 18:00

ثبت ناملموس مراسم نری گدار در گله های ندوشن

ثبت ناملموس مراسم نری گدار در گله های ندوشن مراسم نری گدار در گله های ندوشن در دی ماه سال جاری به عنوان یکی از آثار ناملموس با شماره 1065 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید..به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد؛ معاون میراث فرهنگی این اداره کل عنوان کرد: دامداری سنتی منطقه ندوشن باقیمانده و ادامه فعالیت های... 29 فوریه 2016 - 16:30

ثبت خانه قاجاری حکیم زاده در استان یزد در فهرست آثار ملی

ثبت خانه قاجاری حکیم زاده در استان یزد در فهرست آثار ملی خانه سید مجید ابریشمی واقع در خیابان سید گلسرخ، کوی شاه ابوالقاسم در آذر ماه سال جاری به شماره 31361 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید..به گزارش روابط عمومی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد؛ سرپرست معاونت میراث فرهنگی این اداره کل در خصوص این خانه تاریخی گفت: همان گونه که از... 20 فوریه 2016 - 15:20

آب انبار خونی در فهرست میراث ملی ثبت شد

آب انبار خونی در فهرست میراث ملی ثبت شد آب انبار خونی ندوشن با قدمت قاجار به شماره 31354 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید..به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد؛ محسن ذاکری نیا در توضیح این بنای تاریخی گفت: این آب انبار تاریخی در شهرستان میبد و شهر ندوشن واقع شده است و باتوجه به شواهد، قدمت بنا حداقل به... 8 ژانویه 2016 - 16:40

خانه معین الدین حاج صدر در فهرست آثار ملی ثبت شد

خانه معین الدین حاج صدر در فهرست آثار ملی ثبت شد معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد گفت: خانه پهلوی سید معین الدین حاج صدر واقع در شهر یزد با شماره 31337 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید..به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد، محسن ذاکری نیا اظهار داشت: این خانه متعلق به دوران... 28 دسامبر 2015 - 15:20

خانه مبشر مقدم یزد در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد

خانه مبشر مقدم یزد در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد خانه مبشر مقدم واقع در بخش مرکزی یزد، محله دارالشفا با شماره 31355 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید..به گزارش روابط عمومی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد؛ محسن ذاکری نیا در توضیح این بنای تاریخی گفت: این بنا  دارای مالکیت خصوصی است و با توجه به نوع معماری قدمت آن مربوط به دوره... 21 دسامبر 2015 - 12:10

ثبت خانه صادقیان یزد در فهرست آثار ملی

ثبت خانه صادقیان یزد در فهرست آثار ملی خانه تاریخی رضوانی یزد واقع در شهر یزد، بلوار بسیج، کوچه پشت آب انبار رستم گیو با شماره 31357 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید..به گزارش روابط عمومی، امور فرهنگی و اجتماعی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد؛ محسن ذاکری نیا در توضیح این بنای تاریخی گفت: با توجه به نوع معماری قدمت آن... 8 دسامبر 2015 - 12:10

خانه قجری اعلم یزد ثبت ملی شد

خانه قجری اعلم یزد ثبت ملی شد خانه مهدی اعلم با شماره 31358 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید..به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ذاکری نیا اظهار داشت: خانه قجری اعلم یزد در بلوار بسیج یزد، کوچه مسجدالرحمن در آبان ماه سال جاری به ثبت ملی رسید. معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد افزود: با توجه به نوع... 28 نوامبر 2015 - 11:30

ثبت ملی خانه قاجاری ابریشمی در استان یزد

ثبت ملی خانه قاجاری ابریشمی در استان یزد خانه سید مجید ابریشمی واقع در خیابان مسجدجامع، محله وقت الساعت در آبان ماه سال جاری به شماره 31352 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید..به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد؛ سرپرست معاونت میراث فرهنگی این اداره کل در خصوص این خانه تاریخی گفت: با توجه به نوع معماری،... 23 نوامبر 2015 - 15:50

آب انبار محمدآباد به جمع آثار ملی کشور پیوست

آب انبار محمدآباد به جمع آثار ملی کشور پیوست آب انبار محمدآباد واقع در شهرستان میبد، شهر ندوشن، کشتزارهای جوی نو با شماره 31356 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید..به گزارش روابط عمومی، امورفرهنگی و اجتماعی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد، محسن ذاکری نیا در توضیح وجه تسمیه این آب انبار تاریخی گفت: این بنا توسط یکی از بانوان... 22 نوامبر 2015 - 08:20

ثبت خانه فرخی خرم در فهرست آثار ملی کشور

ثبت خانه فرخی خرم در فهرست آثار ملی کشور خانه قجری میرزا محمد فرخی خرم یزد واقع در خیابان سلمان فارسی در آبان ماه سال جاری به ثبت آثار ملی رسید..به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد؛ سرپرست معاونت میراث فرهنگی این اداره کل در خصوص این بنای تاریخی گفت: با توجه به نوع معماری قدمت آن مربوط به دوره اواخر قاجار... 18 نوامبر 2015 - 13:00

عملیات همسان سازی سیمای شهری بافت تاریخی آغاز شد

عملیات همسان سازی سیمای شهری بافت تاریخی آغاز شد در راستای رفع تخلفات صورت گرفته در بافت تاریخی شهر یزد تعدادی از تابلو های مختلف و ناهمگون كه تماما جلو دید و منظر بافت را محصور كرده بود جمع آوری شد..به گزارش روابط عمومی، امور فرهنگی و اجتماعی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد؛ محسن ذاکری نیا عنوان کرد: این اداره کل از شش ماه... 15 نوامبر 2015 - 15:30

بهسازی بناهای تاریخی میبد با مشارکت مردم و دستگاه های دولتی

بهسازی بناهای تاریخی میبد با مشارکت مردم و دستگاه های دولتی بناهای تاریخی میبد با اعتباری بالغ بر 19 هزار میلیون ریال مرمت و بهسازی شدند..به گزارش روابط عمومی، امور فرهنگی و اجتماعی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد؛ معاون میراث فرهنگی این اداره کل عنوان کرد: شهرستان میبد از جمله شهرستان های تاریخی استان یزد به شمار می آید که دارای بافت... 28 اکتبر 2015 - 12:40