16 سپتامبر 2019 - 00:37
http://dsfr.ir/6onzon

برچسب : محسن حق گو

ضروریات یک سیستم شماره گذاری استاندارد آثار موزه ای

ضروریات یک سیستم شماره گذاری استاندارد آثار موزه ای

اصولی مانند پیروی از روندی یکسان و یکنواخت برای همه آثار، ارایه اطلاعات صریح و کاربردی درباره آثار و قابلیت...
آثار تاریخی در موزه ها چگونه ثبت، شماره بندی و لیبل گذاری می شوند؟

آثار تاریخی در موزه ها چگونه ثبت، شماره بندی و لیبل گذاری می شوند؟

اگر بخواهیم در یک موزه، اثری تاریخی را ثبت و شماره بندی کنیم و بر آن لیبل بگذاریم، چه شیوه هایی برای این کار...