http://dsfr.ir/rfo1s6

برچسب : مجتبی بیاتی

سفر هوایی به نجف در فرودگاه شهدای ایلام مجاز شد

سفر هوایی به نجف در فرودگاه شهدای ایلام مجاز شد

مدیر فرودگاه شهدای ایلام گفت: سفر هوایی به نجف در فرودگاه شهدای ایلام مجاز شد.
راه اندازی پرواز ایلام - مشهد همزمان با نوروز 95

راه اندازی پرواز ایلام - مشهد همزمان با نوروز 95

مدیر فرودگاه ایلام از راه اندازی پرواز ایلام - مشهد برای نخستین بار در ایام نوروز 95 خبر داد.