19 سپتامبر 2019 - 13:01
http://dsfr.ir/72wdhh

برچسب : لنج سازی

لنج ها، جاذبه گردشگری جنوب

لنج ها، جاذبه گردشگری جنوب

لنج ها می توانند جاذبه #گردشگری مهمی در جنوب ایران باشند. #لنج از ابتدا با نوا و آوا و آیین ساخته می شود، لنج...
یونسکو از ایران تقدیر کرد

یونسکو از ایران تقدیر کرد

یونسكو اقدامات پاسدارانه ایران برای «نقالی» و «لنج سازی» را تأیید و از آن تقدیر کرد.