20 سپتامبر 2019 - 16:07
http://dsfr.ir/9picyl

برچسب : لنجهای جنوب

لنج ها، جاذبه گردشگری جنوب

لنج ها، جاذبه گردشگری جنوب

لنج ها می توانند جاذبه #گردشگری مهمی در جنوب ایران باشند. #لنج از ابتدا با نوا و آوا و آیین ساخته می شود، لنج...