19 سپتامبر 2019 - 12:42
http://dsfr.ir/2jex3y

برچسب : لایروبی قنات نیاوران

لایروبی قنات های مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

لایروبی قنات های مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

عملیات لایروبی 4 حلقه قنات موجود در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران آغاز شد.