20 سپتامبر 2019 - 16:11
http://dsfr.ir/tw362r

برچسب : قیمت هواپیما

چگونه قیمت هواپیمای نو به 40 درصد ارزش واقعی می رسد؟

چگونه قیمت هواپیمای نو به 40 درصد ارزش واقعی می رسد؟

قرارداد خرید 118 ایرباس یکی از مهم ترین اقدامات اقتصادی دولت پس از امضا و آغاز اجرای برجام بود.