19 سپتامبر 2019 - 19:24
http://dsfr.ir/pwylab

برچسب : قنات لوله چشمه

ثبت 3 اثر تاریخی-فرهنگی آذربایجان شرقی در فهرست آثار ملی کشور

ثبت 3 اثر تاریخی-فرهنگی آذربایجان شرقی در فهرست آثار ملی کشور

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از ثبت سه اثر فرهنگی-تاریخی آذربایجان شرقی در فهرست...