http://dsfr.ir/qnwi5l

برچسب : قنات ابراهیم آباد

آنچه یونسکو باید درباره پرونده های میراثی ایران بداند

آنچه یونسکو باید درباره پرونده های میراثی ایران بداند

نشست سفرای عضو کمیته میراث جهانی با رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به منظور توضیح اهمیت پرونده های ارائه...
قنات تاریخی ابراهیم آباد اراک ثبت جهانی می شود

قنات تاریخی ابراهیم آباد اراک ثبت جهانی می شود

قنات ابراهیم آباد اراک به عنوان نخستین اثر تاریخی این استان، در تیر ماه امسال در فهرست آثار جهانی به ثبت...