http://dsfr.ir/p854jt

برچسب : قطار تهران ـ وان

«تهران» با قطار به «وان» وصل شد

«تهران» با قطار به «وان» وصل شد

قطار بین المللی تهران ـ وان از روز (سوم تیرماه) راه اندازی شد و قرار بر این است که با احتساب تخفیف قابل...