http://dsfr.ir/dz7glw

برچسب : فوک خزری

محیط زیست دریایی، پایش های پرخرج و بودجه های اندک

محیط زیست دریایی، پایش های پرخرج و بودجه های اندک

اگر سیاست های کشور در حوزه توسعه پایدار به سمت دریاها برود بسیاری از مشکلات ما در حوزه اقتصاد و اشتغال حل...
جمع آوری امضا جهت توقف شکار قانونی فوک های خزری

جمع آوری امضا جهت توقف شکار قانونی فوک های خزری

جهت توقف شکار قانونی فوک های خزری در شمال دریای کاسپین، نیازمند همیاری و کمک همه شما عزیزان هستیم.