6 اکتبر 2021 - 11:46
http://dsfr.ir/673r9p

برچسب : فرودگاه مشهد

کاهش محسوس پروازهای مشهد

کاهش محسوس پروازهای مشهد

پروازهای ورودی امروز فرودگاه مشهد در نخستین روز از تعطیلات ۶ روزه کرونایی به ۳۰ پرواز کاهش یافت.