19 سپتامبر 2019 - 12:45
http://dsfr.ir/ava57f

برچسب : فرهنگ و ارشاد اسلامی

نیازمند بروز رسانی قوانین حوزه فرهنگ و هنر هستیم

نیازمند بروز رسانی قوانین حوزه فرهنگ و هنر هستیم

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دنیا را همواره در حال توسعه و پیشرفت دائمی و نیازها را به...