20 سپتامبر 2019 - 06:21
http://dsfr.ir/de75j7

برچسب : فرهنگی

بازدید چهره های فرهنگی ترکیه از ایران

بازدید چهره های فرهنگی ترکیه از ایران

تعدادی از چهره ها و افراد موثر و مشهور فرهنگی کشور ترکیه در قالب یک تور ایرانگردی با هدف آشناسازی با مسیرهای...