http://dsfr.ir/itgnbj

برچسب : فرت بافی

احیای رشته فرت بافی در چناران

احیای رشته فرت بافی در چناران

رشته فرت بافی در شهرستان چناران با کمک تسهیلات اشتغال زایی و شناسایی هنرمندان این رشته احیا شد.