20 سپتامبر 2019 - 07:35
http://dsfr.ir/ul9xee

برچسب : فارغ التحصیلان

نیمی از فارغ التحصیلان محیط زیست در صف بیکاران

نیمی از فارغ التحصیلان محیط زیست در صف بیکاران

جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار ایران درباره اوضاع بیکاری در رشته های مختلف تحصیلی نشان می دهد که...
جایگاه فارغ التحصیلان محیط زیست و کشاورزی در جدول بیکاران کشور

جایگاه فارغ التحصیلان محیط زیست و کشاورزی در جدول بیکاران کشور

اخبار منتشر شده در خصوص فارغ التحصیلان بیکار کشور نشان می دهد رشته های محیط زیست، کشاوزی و منابع طبیعت،...