16 سپتامبر 2019 - 15:23
http://dsfr.ir/pc482f

برچسب : غذاهای پر طرفدار

فهرست 10 غذای پر طرفدار جهان

فهرست 10 غذای پر طرفدار جهان

پر طرفدار ترین غذا در دنیا بر اساس یک نظرسنجی، پاستا است که در انواع و مدل های مختلف پخته می شود.