16 سپتامبر 2019 - 14:35
http://dsfr.ir/xtwut4

برچسب : غار سهولان

غاری 70 میلیون ساله که لانه کبوترها شده

غاری 70 میلیون ساله که لانه کبوترها شده

غاری 70 میلیون ساله که در قدیم قدما و قبل از قرون وسطی خانه انسانها بوده، دومین غار بزرگ آبی ایران محسوب می...
ثبت غار سهولان مهاباد در فهرست آثار ملی

ثبت غار سهولان مهاباد در فهرست آثار ملی

مسوول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مهاباد گفت: محوطه تاریخی-طبیعی غار سهولان پس از طی تشریفات قانونی به...