19 سپتامبر 2019 - 13:08
http://dsfr.ir/hqcdex

برچسب : عوارضی

نرخ عوارضی آزادراه ها گران شد

نرخ عوارضی آزادراه ها گران شد

مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایه گذاری وزارت راه و شهرسازی از افزایش متوسط 14 درصدی نرخ عوارضی آزادراه ها خبر...