20 سپتامبر 2019 - 16:07
http://dsfr.ir/is62d9

برچسب : عملیات گمانه زنی

شناسایی یک گورستان دوره اشکانی در دماوند

شناسایی یک گورستان دوره اشکانی در دماوند

محوطه تاریخی ولیران دماوند که در آن یک گورستان دوره اشکانی شناسایی شده است تعیین عرصه و حریم شد.
فصل دوم گمانه زنی و تعین حریم شهر تپه چاپشلو آغاز شد

فصل دوم گمانه زنی و تعین حریم شهر تپه چاپشلو آغاز شد

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان درگز از آغاز فصل دوم گمانه زنی و تعیین...
ساخت ویلا در محوطه تاریخی عصر آهن

ساخت ویلا در محوطه تاریخی عصر آهن

بخش هایی از محوطه تاریخی زال تپه متعلق به عصر آهن و اسلامی میانی مورد تعرض قرار گرفته و در آن باغ و ویلا...